Kind

Elk kind is uniek in zijn ontwikkeling. Hierdoor staat er geen leeftijd op het starten van therapie. Soms wordt heel vroeg gestart, soms kan afwachten een optie zijn. We bekijken elk kind met zijn eigen talenten en moeilijkheden. Van daaruit starten we en  proberen we op een leuke, speelse en vriendelijke manier te behandelen. Dit stimuleert het welbevinden van het kind.

Ouder

We hechten veel belang aan het samenwerken met u als ouder. We geven informatie door over de problemen en leren vaardigheden om er mee  om te gaan. We bespreken de aangeleerde vaardigheden en de evolutie tijdens de sessies. Om de begeleiding zo optimaal te laten verlopen, is overleg met school heel belangrijk. Hierin zijn de ouders een spilfiguur.

Omgeving

Ook bij de revalidatie met volwassenen willen we het probleem in zijn geheel behandelen. De gevoelens en gedachten bij de moeilijke situatie worden ge├»ntegreerd in de therapie. We vinden het heel belangrijk om de omgeving te betrekken. Het is belangrijk dat echtgenoten, kinderen, vrienden,… weten wat het probleem inhoudt en hoe ze ermee kunnen omgaan.